Política de protecció de dades personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, podeu consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les vostres dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu seran tractades per M. Carmen Araguàs Nat, amb domicili social Crta. d'Espot LV-5004 Km.5, 25597 Espotl CIF 40899865T, Correu electrònic info@campinglamola.com

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a M. Carmen Araguàs Nat i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podreu contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@campinglamola.com

Quines Dades Personals es recullen i finalitat de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestionem, així com les seves finalitats.

 • Formulari de contacte:
  • Correu electrònic
  • Contestar a la vostra pregunta, legitimada en la vostra petició prèvia.

El vostre consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

M. Carmen Araguàs Nat utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals.

 1. En compliment d'una relació contractual.
 2. Quan ens doneu el vostre consentiment.
 3. Per interès legítim de M. Carmen Araguàs Nat per mostrar serveis, productes i iniciatives que us puguin interessar.
 4. Compliment d'obligacions imposades per llei.

Us recordem que podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@campinglamola.com

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

M. Carmen Araguàs Nat adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les vostres dades?

M. Carmen Araguàs Nat guarda les vostres Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les vostres dades?

M. Carmen Araguàs Nat només cedirà les vostres dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

M. Carmen Araguàs Nat assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Accés: Podreu consultar les dades personals gestionades per nosaltres
 • Rectificació: Podreu modificar les vostres dades quan no siguin correctes
 • Supressió: Podreu demanar la eliminació de les dades de caràcter personal
 • Oposició: Podreu demanar que no es tractin les vostres dades de caràcter personal
 • Limitació del tractament: Es pot sol·licitar la limitació quan:
  • Es comprova la impugnació a l'exactitud de les vostres dades
  • Quan no necessitem tractar les vostres dades, però les necessiteu per l’exercici o defensa de reclamacions
 • Portabilitat: Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat

Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@campinglamola.com

Si voleu, podreu presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercitar els vostres drets, acompanyeu la vostra sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar. L'exercici dels vostres drets és gratuït.